:::: MENU ::::


Remedial teaching

Remedial teaching is het bieden van hulp aan kinderen op pedagogisch of didactisch gebied. Het gaat hierbij vaak om kinderen die door een bepaald leer- en/of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Er kan echter ook RT  worden gegeven aan leerlingen die hoger dan gemiddeld presteren. Het doel van RT is het inhalen of zo klein mogelijk maken van eventuele leerachterstanden. Geprobeerd wordt om ieder kind zo optimaal mogelijk, naar eigen kunnen, te laten presteren.

In het intakegesprek wordt het functioneren van een kind in kaart gebracht (zowel de problemen waar een kind tegenaan loopt, als ook de dingen waar een kind juist goed in is). Op grond hiervan wordt een voorstel gedaan voor ouders op de manier waarop het kind begeleid kan worden. De begeleidingen vinden meestal 1 keer per week plaats. Tijdens de eerste begeleidingen wordt het kind getoetst, om het niveau te kunnen bepalen van het probleemgebied (bv. lezen, spelling, rekenen). Vervolgens wordt er een analyse gemaakt om te bekijken waar het probleem precies zit, wat er mis gaat met het leren. Daarna gaan we aan de slag met het vakgebied waar het kind moeite mee heeft. Hierbij gebruiken we wisselende werkvormen, aangepast aan de specifieke behoeften van het kind. Na ongeveer een half jaar begeleiding wordt het kind weer getoetst, om de vooruitgang te kunnen bepalen.

Contact


Carina van Aert –
        van de Riet.

Heistraat 10
        4741 SL Hoeven
0165-326480
        06-22183057

info@rtpraktijkhoeven.nl